Waarom gratis?

Omdat in de wet staat dat u recht hebt op schadeloosstelling, als de schade is veroorzaakt door bodembeweging(en) t.g.v. gaswinning.
CEB wordt via de IMG uiteindelijk betaald door de NAM. Meestal zijn de door de IMG beschikbaar gestelde uren, niet toereikend voor goed en gedegen onderzoek. De extra benodigde uren, dienen in rekening gebracht te worden bij de schademelder. CEB doet dat niet! Bij mij gaat kwaliteit boven kwantiteit. Uw recht is mijn motivatie.
Om teleurstellingen zoveel mogelijk te voorkomen en er voor te zorgen, dat er geen onnodig kosten worden gemaakt, zal ik alleen die zaken in behandeling nemen, waarvan ik denk dat er een redelijke kans is dat ik de IMG of een kantonrechter kan overtuigen dat er terecht een schadevergoeding wordt geclaimd. Om te voorkomen dat Jan en alleman, willekeurig een beroep op CEB doet, wordt van te voren en afhankelijk van de omstandigheden, een vergoeding afgesproken voor het eventueel bezwaar maken of de contra-expertise. Deze afgesproken vergoeding komt te vervallen, als de IMG het bezwaar honoreert en de kosten voor het bezwaar worden vergoed.
Tot zover een beknopt overzicht van gratis hulp en mogelijk gratis bezwaar of contra-expertise. Voor uitgebreide informatie en onze algemene voorwaarden verwijzen wij naar de volgende knoppen: