Waarom gratis?

Omdat in de wet staat dat u recht hebt op schadeloosstelling, als de schade is veroorzaakt door bodembeweging(en) t.g.v. gaswinning.

CEB wordt door het IMG betaald. Meestal zijn de door de IMG beschikbaar gestelde uren, niet toereikend voor goed en gedegen onderzoek. De extra benodigde uren, dienen in rekening gebracht te worden bij de schademelder. CEB doet dat niet! Bij mij gaat kwaliteit boven kwantiteit. Uw recht is mijn motivatie.
Om teleurstellingen zoveel mogelijk te voorkomen en er voor te zorgen, dat er geen onnodige kosten worden gemaakt, zal ik alleen die zaken in behandeling nemen, waarvan ik denk dat er een redelijke kans van slagen is. Om te voorkomen dat Jan en alleman, willekeurig een beroep op CEB doet, wordt meestal van te voren en afhankelijk van de omstandigheden, een vergoeding afgesproken voor het eventueel bezwaar maken of voor de contra-expertise. Deze afgesproken vergoeding komt te vervallen, als het IMG het bezwaar honoreert en de kosten voor het bezwaar worden vergoed.
Tot zover een beknopt overzicht van gratis hulp en mogelijk gratis bezwaar of contra-expertise. Voor uitgebreide informatie en onze algemene voorwaarden verwijzen wij naar de volgende knoppen: