Actueel

Deze regeling is bedoeld om de wachttijden te verkorten. Ondanks alle goede bedoelingen en beloftes, is men er nog niet in geslaagd om de wachtlijsten substantieel te verminderen. Volgens de TCMG zijn de actuele cijfers per 8 juni 2019:

-23.046 Niet afgehandelde schadegevallen;
-14.217 Schade opnames;
-9.838 Afgehandelde schades.

Dit is volgens de TCMG vooral te danken aan de bevingen van 3.4 bij Westerwijtwerd op 22-5-2019 en  van 2.5 op 9-6-2019 bij Garrelsweer.

De regeling:

De Stuwmeerregeling is van toepassing op openstaande schademeldingen die vóór 13 juni 2019 zijn ingediend en die betrekking hebben op schade door mijnbouw binnen het effectgebied. De Stuwmeerregeling loopt tot maximaal 1 januari 2020 en is er naast de reguliere procedure voor het afhandelen van schademeldingen. De Stuwmeerregeling voorziet in een vaste schadevergoeding van 4.000 euro of een variabele vergoeding waarbij de facturen van de aannemer voor het herstel worden vergoed tot een maximum van 10.000 euro. In beide gevallen komt er een vaste vergoeding van 1.000 euro bij voor overige schade zoals bijkomende kosten en overlast. Hier vindt u een meer uitgebreide toelichting op de Stuwmeerregeling en alle voorwaarden.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft laten weten dat schademelders die gebruikmaken van de Stuwmeerregeling ook in aanmerking kunnen komen voor de subsidie Waardevermeerdering tot een maximumbedrag van 4.000 euro.

Alle schademelders die hiervoor in aanmerking komen, krijgen hierover een voorstel van de TCMG. Als u kiest voor het aanbod van de TCMG, dan gaat u akkoord met het sluiten van het schadedossier en het uitvoeren van een z.g. nulmeting. Er wordt globaal bekeken in welke staat uw woning verkeert en er worden foto’s gemaakt. Komt er een nieuwe schade, dan kunt u deze opnieuw melden en kan de nieuwe schade beter worden beoordeeld.

Het is uiteraard zaak, dat de schademelders beoordelen of deze regeling gunstig voor hen uitpakt of nadelig. Dit is voor veel schade melders lastig te beoordelen, maar men kan daarbij de hulp inschakelen van CEB of andere kostendeskundigen. Zie voor meer informatie:    https://schadedoormijnbouw.nl/stuwmeerregeling