Gratis bezwaar of contra-expertise

Het IMG betaalt onder voorwaarden advieskosten voor het maken van bezwaar. In de praktijk komt het erop neer, als u terecht bezwaar maakt, worden de advieskosten volledig vergoed. Zie voor de voorwaarden van het IMG:

https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouw/maatwerk/bijkomende-kosten/bijkomende-kosten/toelichting-advieskosten

Meestal als de argumenten in het bezwaarschrift of het contra-expertiserapport geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen, zal het IMG de vergoeding voor CEB accepteren. Indien onverhoopt het bezwaar niet wordt gehonoreerd door het IMG, dan betaalt u een kleine vergoeding, afhankelijk van de omstandigheden en de verrichtte werkzaamheden.

1. Het advies van de deskundige wordt normaal gesproken overgenomen door het IMG. Indien u bezwaar wilt maken, moet u de advieskosten aanvragen via het formulier bijkomende kosten, of contact opnemen met uw zaakbegeleider en aangeven dat u bezwaar wilt maken voordat u een besluit neemt. U geeft aan dat u meer tijd nodig heeft omdat u CEB gaat inschakelen. Indien nodig neemt CEB contact op met de zaakbegeleider om de zaak toe te lichten.

2. Vervolgens neemt CEB weer contact met u op, om te bespreken op welke wijze we bezwaar gaan maken. In de meeste gevallen
wordt het een contra-expertise. Vervolgens wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een onderzoek ter plaatse.

3. Het onderzoek ter plaatse bestaat in hoofdzaak uit:
- een interview met u en eventuele getuigen (bijvoorbeeld buren die ook schade hebben);
- eventuele tekeningen, technische omschrijvingen of andere relevante informatie worden bekeken;
- er wordt een rondgang gemaakt aan de hand van het adviesrapport en eventueel worden foto’s gemaakt.

4. Als het bezwaar in concept gereed is, wordt deze eerst met u besproken voordat het definitief wordt verzonden naar het IMG. Het kan zijn dat het  IMG n.a.v. het bezwaar vragen stelt aan de deskundige. Ook zou het dan kunnen zijn dat er een hoorzitting volgt. Hieruit kan een herzien advies worden uitgebracht.

5. Als u een beslissing of bericht krijgt van het IMG, bespreken we de uitkomst en mocht u niet tevreden zijn met de uitkomst, dan kan een gang naar de kantonrechter worden overwogen. Indien CEB van mening is dat het zinvol is, dan kan ik u begeleiden op basis van no cure no pay.

Voor meer informatie verwijs ik naar de site van de TMCG: https://schadedoormijnbouw.nl