Gratis bezwaar of contra-expertise

Voor we bezwaar gaan maken, spreken we afhankelijk van de omstandigheden een vergoeding af, voor het geval dat IMG geen vergoeding betaalt voor het bezwaarschrift of contra-expertise.

Meestal als de argumenten in het bezwaarschrift of het contra-expertiserapport geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen, zal het IMG de vergoeding voor CEB accepteren. Indien onverhoopt het bezwaar niet wordt gehonoreerd door het IMG, dan wordt het van tevoren afgesproken bedrag, bij u in rekening gebracht. In de praktijk betekent het meestal dat u zelf niets hoeft te betalen.

1. Het advies van de deskundige wordt normaal gesproken overgenomen door het IMG. Indien u bezwaar wilt maken, kunt u
contact opnemen met uw zaakbegeleider en aangeven dat u bezwaar wilt maken, voordat u een besluit neemt. U geeft aan dat u
meer tijd nodig heeft omdat u CEB gaat inschakelen. Daarna neemt CEB contact op met de zaakbegeleider om de zaak te
bespreken om eventuele onduidelijkheden weg te nemen.

2. Vervolgens neem CEB weer contact met u op, om te bespreken op welke wijze we bezwaar gaan maken. In de meeste gevallen
wordt het een contra-expertise. Vervolgens wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een onderzoek ter plaatse.

3. Het onderzoek ter plaatse bestaat in hoofdzaak uit:
- een interview met u en eventuele getuigen (bijvoorbeeld buren die ook schade hebben);
- eventuele tekeningen, technische omschrijvingen of andere relevante informatie worden bekeken;
- er wordt een rondgang gemaakt aan de hand van het adviesrapport en eventueel worden foto’s gemaakt.

4. Als het bezwaar in concept gereed is, wordt deze eerst met u besproken voordat het definitief wordt verzonden naar het IMG.

5. Als u bericht krijgt van het IMG, bespreken we de uitkomst en mocht u niet tevreden zijn met de uitkomst, dan kan
een gang naar de kantonrechter worden overwogen. Indien CEB van mening is dat het zinvol is, dan kan ik u begeleiden op basis
van no cure no pay.

Voor meer informatie verwijs ik naar de site van de TMCG: https://schadedoormijnbouw.nl