U bent (te) laat

Het IMG heeft bepaald, dat na het ontvangst van het adviesrapport heeft u twee weken om te reageren (dit kan worden verlengd). Daarna neem het IMG een besluit. Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken. Zie voor een uitgebreide uitleg; https://schadedoormijnbouw.nl 

U heeft niet binnen de door het IMG gestelde termijnen gereageerd. Wat nu?

Dat u te laat bent, doet niets af aan het recht dat u als gedupeerde heeft op schadeloosstelling. CEB kan u helpen om dit recht alsnog te halen, als we alle beschikbare stukken hebben kunnen inzien en er  voldoende basis is om een eventuele procedure te starten. Eerst proberen we de commissie te bewegen, om op basis van argumenten, alsnog akkoord te gaan met het indienen van een bezwaarschrift of contra-expertiserapport. Mocht het IMG dit verzoek afwijzen, kunnen we een gerechtelijke procedure starten.

Voor meer informatie verwijs in naar de knop < Waarom gratis tenzij> op de home pagina en naar de site van het IMG; https://schadedoormijnbouw.nl/

Niet geschoten is altijd mis en onder voorwaarden is het meestal, no cure no pay!