Gratis hulp

Gratis hulp bij het melden van aardbevingsschade ten gevolge van gaswinning door de NAM.

U heeft of vermoedt schade aan uw woning t.g.v. aardbevingen, veroorzaakt door gaswinning, dan helpt CEB u gratis verder. U kunt de schade ook zelf melden aan het schadeloket van het IMG.

  1. U neemt contact op met CEB en samen kijken we of u mogelijk in aanmerking komt voor een schadeloosstelling. Als dit het geval is, dan gaan we samen verder.
  2. CEB kan voor u de schademelding doen bij het IMG. Na ontvangst van de schademelding neemt IMG contact met u op en maakt een afspraak, zodat een schade-expert de schade kan onderzoeken.
  3. De deskundige onderzoekt of er sprake is van aardbevingsschade en neemt zijn conclusies op in het adviesrapport.
  4. U ontvangt het adviesrapport en stuurt ons een kopie. In het advies rapport staat o.a. het volgende:

-  de omvang van uw schade;

-  of de schade wel of niet is veroorzaakt door aardbevingen;

-  de herstelkosten van de schade veroorzaakt of verergerd door aardbevingen.

  1. U heeft 2 weken de tijd om te reageren (dit kan worden verlengd). U bent het eens met het advies en het schadebedrag van IMG, dan stopt de bemoeienis van CEB. Bent u het niet eens met één of meerdere conclusies uit het adviesrapport, dan kunt u bezwaar maken.
  2. Samen bespreken we de zaak en komen we tot de conclusie dat het zinvol is om bezwaar te maken, dan gaan we nadere afspraken maken.