U bent het niet eens, of u heeft twijfel over de uitkomsten van het schaderapport van de verzekeraar, neem dan contact op met CEB. Ik bespreek met u het rapport en samen maken wij een plan van aanpak. Ik inventariseert zo spoedig mogelijk de schade, maakt een contraexpertise-rapport en begeleidt u tot de schade met de verzekeraar is afgehandeld.   

Vaak zal de verzekeraar proberen de uitkering van de schade zo laag mogelijk te houden. CEB zal voor u de reële kosten in kaart brengen en houdt ook rekening met bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld:

  • Bereddingskosten (dit zijn de kosten die gemaakt moeten worden om meer schade te voorkomen);
  • Vergoeding voor bestede eigen uren;
  • Opruimings- en saneringskosten (bijvoorbeeld bij asbest);
  • Een vergoeding voor vervangende woonruimte;
  • Een vergoeding voor het vervoeren en tijdelijk opslaan van je inboedel;
  • Herstel van schade aan tuin, bestrating etc.

Uiteraard is de schade-uitkering afhankelijk van de polisvoorwaarden, maar is ook afhankelijk van uw eigen optreden. Zo komt het nogal eens voor dat een schade geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen, omdat de eigenaar reeds zelf aan het opruimen of herstel is begonnen. Altijd bij schade zo spoedig mogelijk contact opnemen met de verzekeraar of tussenpersoon. Het duurt soms een tijd voordat een expert ter plaatse is om de schade op te nemen. Gedupeerden hebben vaak niet de tijd om alles rustig af te wachten. Leg daarom alle afspraken vast, zodat bij een eventueel latere geschil u bewijs kunt overleggen. Ga niet zelf opruimen voordat een expert van de verzekeraar is geweest en er goede en duidelijke afspraken zijn gemaakt en vastgelegd.

Schade moet altijd worden bewezen. Maak daarom zoveel mogelijk foto’s, video-opnames o.d. van de schade. Maak overzichten, detailopnames, maak notities en aantekeningen zodat u later uw beweringen kunt bewijzen.

Mogelijk zijn er getuigen, die iets kunnen verklaren over de oorzaak van de schade. Zorg ervoor dat u zo snel mogelijk de getuigenverklaringen op papier of beeld krijgt. Noteer de NAW-gegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres, tijdstip en plaats waar de getuige zich bevond. Laat de getuigenverklaring altijd ondertekenen.   

Om een goed rapport te kunnen maken, is goede informatie van het bouwwerk van belang. U kunt hierbij denken aan tekeningen, technische omschrijvingen, rapporten en dergelijke. Ook kunnen nota’s met een omschrijving van verbouwingen of onderhoud van belang zijn. Mogelijk zijn bij het verloren gaan van tekeningen en technische omschrijvingen, deze op te vragen bij de Gemeente, architect of aannemer.

De contra-expertise is voor u gratis, omdat in de wet staat dat u als verzekerde recht heeft op contra-expertise. Als u mij als contra-expert inschakelt worden deze kosten vergoed door de verzekeraar. Deze kosten komen bovenop de schadevergoeding en worden door de verzekeraar betaald.

Zie voor meer informatie:                                                                               www.verzekeraars.nl/actueel/nieuwsberichten/Paginas/Verbond-duidelijkheid-over-vergoeding-contra-expert.aspx