Contra Expertise Buro (CEB) helpt u gratis bij het melden van aardbevingsschade en de contra-expertise.

Heeft u schade of u vermoed schade aan uw woning als gevolg van aardbevingen, dan kan ik dat voor u melden bij Centrum Veilig Wonen (CVW), U kunt het uiteraard ook zelf doen:

 
·    telefonisch: 0800 289 66 36;
·    online: www.centrumveiligwonen.nl;
·    schriftelijk: Postbus  45, 9900 AA Appingedam;
·    bezoekadres: Buxzijlweg 1 te Appingedam of in het mobiele kantoor.

Na ontvangst van uw schademelding neemt CVW contact met u op en maakt een afspraak, zodat een schade-expert de schade kan onderzoeken. U krijgt een meldingsnummer en een vast contactpersoon.

De schade-expert onderzoekt of uw schade veroorzaakt is door aardbeving(en). De expert beoordeelt of er sprake is van schade en neemt zijn conclusies op in het expertiserapport. De schade wordt ingedeeld in 3 categorieën:

·    A-schade: de schade komt in zijn geheel door een aardbeving;
·    B-schade: de schade komt gedeeltelijk door een aardbeving;
·    C-schade: de schade komt niet door een aardbeving.

Ontdekt u nieuwe schade(s) na het bezoek van de schade-expert, dan doet u een nieuwe melding bij CVW.

Wanneer er sprake is van kleine aardbevingsschade, dan kunt u in aanmerking komen voor Versneld Herstel. U hoeft niet voor Versneld Herstel te kiezen. Vraag altijd eerst naar het rapport en de wijze van herstel!

Na het onderzoek stelt de schade-expert (meestal binnen 8 weken) een expertiserapport op. In dit expertiserapport beschrijft de schade-expert de volgende onderdelen:

·    de omvang van uw schade;
·    of de schade geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door aardbevingen;    
·    de herstelkosten van de schade die geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door aardbevingen.

Wanneer u het niet eens bent met het expertiserapport, dan kunt u bezwaar maken. Bij het expertiserapport ontvangt u een keuzeformulier. Indien er sprake is van aardbevingsschade, kunt u hierop aangeven hoe u de schade wilt laten herstellen of u kiest ervoor om het schadebedrag uit te laten keren. U heeft keuze uit 3 mogelijkheden:

·    Herstel via CVW, deze coördineert de herstelwerkzaamheden en staat garant voor de kwaliteit;
·    U kiest zelf een aannemer en krijgt de kosten vergoed tot maximaal het vastgestelde bedrag;
·    CVW keert het schadebedrag, zoals genoemd in het expertiserapport, rechtstreekst aan u uit.

Bij twijfel adviseer ik om altijd een melding te doen bij het CVW. Heeft u twijfel over de uitkomst van het expertise-rapport, vraag dan altijd een contra-expertise aan. De contra-expertise is voor u gratis. De uren die het CVW beschikbaar stelt, zijn meestal niet toereikend voor een serieus en goed onderzoek. De extra uren die CEB nodig heeft (eventueel tot aan de rechtbank), worden niet bij u in rekening gebracht.

Zie voor meer details www.centrumveiligwonen.nl/schadeherstel