Wingewest Groningen

De NAM en de Staat, zagen onze provincie vooral als wingewest. Wat mij verbaast, is vaak de apathische houding van gedupeerden. Ze hebben recht op schadevergoeding, maar velen lieten zich ten onrechte afschepen door CVW/NAM. Los van alle ellende, is de schade in werkelijkheid veel groter dan wordt berekend. De waarde van hun woning is vaak met duizenden euro’s is gedaald. In dit verband verwijs ik naar een artikel in Dagblad v.h. Noorden van 12 maart 2016, waarin emeritus-hoogleraar de Kam heeft becijferd, dat woningen in het aardbevingsgebied een miljard euro in waarde zijn gedaald. Op pagina 3 van dezelfde krant is bijvoorbeeld te zien dat de WOZ-waarde in het gebied bij Hoogezand-Sappemeer tussen de  € 10.000 en € 20.000 is gedaald.

De NAM is een commercieel bedrijf. De aandeelhouders Shell (50%) en ExxonMobil (50%), zijn hoofdzakelijk geïnteresseerd in gaswinning. Dat is logisch, want hun doelstelling is winst te maken. De Staat der Nederlanden is de concessieverlener en heeft zich allesbehalve een goed rentmeester getoond. Behalve Shell en ExxonMobil, profiteert heel Nederland van onze aardgas. De negatieve kanten van de aardgaswinning zijn en worden voor een groot deel afgewenteld op met name de gedupeerden in het gebied van de aardgaswinning. Lang is door de NAM en de Staat, ontkend dat er grote nadelige gevolgen waren aan het winnen van gas uit de Groningse bodem. Inmiddels weten we wel beter en daar worden vooral de bewoners in het aardgasgebied hard mee geconfronteerd.

De NAM en de Staat, zijn verantwoordelijk voor de schade t.g.v. aardgaswinning. Te lang heeft de NAM de werkelijkheid verzwegen en heeft de staat zich achter de NAM verscholen en ze waren niet bereid serieus te luisteren, naar deskundigen die waarschuwden voor de gevolgen. Pas toen de gevolgen, letterlijk aan de oppervlakte kwamen, werden er maatregelen genomen. Er is te laat en onvoldoende ingegrepen. Gelukkig wordt nu erkend dat men tekort is geschoten, de gaswinning wordt beperkt en men probeert orde op zaken te stellen. Er zijn verschillende organisaties opgetuigd, protocollen zijn geschreven en weer aangepast en daar gaat veel geld en tijd in zitten. Ondanks alle schone beloftes, zijn tot dusver de gestelede doelen in hoofdzaak niet gehaald. De overheid moet keuzes maken en daadkrachtiger optreden om iets van vertrouwen terug te kunnen winnen. Groningers laat je stem horen en kom op voor je rechten!

Voor meer informatie over de problematiek rond gaswinning in Groningen, verwijs ik graag naar: