Nieuws

Omgekeerde bewijslast.
De Tweede Kamer besloot in 2016 tot het invoeren van de omgekeerde bewijslast bij aardbevingsschade, het zogenaamde wettelijke bewijsvermoeden (art BW 6:177a). De bedoeling daarvan was om gedupeerden van schades aan hun woningen als gevolg van de gaswinning in Groningen tegenover de NAM in een betere rechtspositie te brengen. De NAM moet vanaf 1 januari 2017 bij de invoering van de omgekeerde bewijslast, bewijsvermoeden aantonen, dat schades niet het gevolg zijn van bodembewegingen.